Yoxlamalar alt sistemi

“ Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında ” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, sahibkarlıq subyektlərində aparılan yoxlamaların elektron uçotunun aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur .