Tapşırıqların izlənməsi alt sistemi

Qurum üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Nazirlər Kabinetinin,

Nazirliyin kollegiyasının aktları və yuxarı dövlət orqanlarının tapşırıqlarının

icrasını təmin etmək məqsədi ilə mərkəzləşdirilmiş qaydada elektron nəzarəti həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.