Tapşırıqların izlənməsi

Qurum üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Nazirlər Kabinetinin,

Nazirliyin kollegiyasının aktları və yuxarı dövlət orqanlarının tapşırıqlarının

icrasını təmin etmək məqsədi ilə mərkəzləşdirilmiş qaydada elektron nəzarəti həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur

Bu saytda kukilərdən (cookie  – “qurabiyə”. HTTP protokolu tərəfindən dəstəklənən, ölçüsü 4 Kbaytadək olan və istifadəçi haqqında verilənlərdən ibarət olan mətn yazısı)  istifadə edilir. Cookie nədir?