"Sanatoriya-kurort" altsistemi

 

"Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin tibb müəssisələrindən sanator-kurort müalicəyə göndəriş almış şəxslərin tibbi qeydiyyat sənədlərinin elektron uçotu üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bu saytda kukilərdən (cookie  – “qurabiyə”. HTTP protokolu tərəfindən dəstəklənən, ölçüsü 4 Kbaytadək olan və istifadəçi haqqında verilənlərdən ibarət olan mətn yazısı)  istifadə edilir. Cookie nədir?