Beynəlxalq mətbuat

BMT-nin "Ərəb ölkələri, Avropa və MDB regionlarında Cənub-Cənub Əməkdaşlığı çərçivəsində Əməkdaşlıq Mexanizmləri və Həllər" portalında (http://www.ecis.southsouthworld.org)

ƏMƏK MÜQAVİLƏSİ BİLDİRİŞİ ÜZRƏ ELEKTRON İNFORMASİYA SİSTEMİ (ƏMBEİS) 2016  

http://www.ecis.southsouthworld.org/46-solution/1770/e-registration-of-employment-contracts

VAHİD ELEKTRON MÜRACİƏT VƏ TƏYİNAT ALTSİSTEM (VEMTAS) 2016

http://www.ecis.southsouthworld.org/46-solution/1769/unified-subsystem-for-electronic-application-and-assignment-of-targeted-state-social-aid-vemtas

TİBBİ-SOSİAL EKSPERTİZA VƏ REABİLİTASİYA ALTSİSTEMİ (TSERAS) 2016

http://www.ecis.southsouthworld.org/46-solution/298/e-subsystem-of-medical-and-social-expertise-and-rehabilitation-tseras

PENSİYA TƏYİNATI ALTSİSTEMİ 2016

http://www.ecis.southsouthworld.org/ru/ecis-map-ru-ru/84-solution-ru-ru/869/automated-system-of-pension-appointment-ru-ru

Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının (https://www.issa.int) əhatə etdiyi ölkələrin (regionlar üzrə) sosial təminat sahəsində həyata keçirilən "Yaxşı Təcrübə" müsabiqəsi

VAHİD ELEKTRON MÜRACİƏT VƏ TƏYİNAT ALTSİSTEM (VEMTAS) (2019)

https://ww1.issa.int/gp/173529

TİBBİ-SOSİAL EKSPERTİZA VƏ REABİLİTASİYA ALTSİSTEMİ (TSERAS) (2019)

https://ww1.issa.int/gp/173528