Fikir bankı

İnternet istifadəçisi olan hər bir şəxs internet resursunda (portalda, saytda) yerləşdirilmiş "Fikir bankı”na daxil olmaqla saytın mülkiyyətçisinin müəyyən etdiyi sahələrə aid istədiyi təklifi daxil edə bilər. Vətəndaşın verdiyi ideya və təkliflər portalın inzibatçıları tərəfindən dəqiqləşdirilib təsdiqlənir. Bundan sonra təklif portalda əks olunur və təsdiqlənmiş təklifi digər istifadəçilər də görə bilir. Portalın daha da təkmilləşdirilməsinə maraq göstərən istifadəçilər "Fikir bankı” vasitəsilə təklif göndərmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsi və ya "Facebook” hesabı ilə autentifikasiyadan keçməlidirlər. Təklif olunan funksionallıqlardan biri də istifadəçilər tərəfindən təklif və rəylərin videoya çəkilərək "Fikir bankı”na göndərilə bilməsidir. "Fikir bankı"na əlavələr digər istifadəçilər tərəfindən bəyənilə və şərh oluna bilər. Beləliklə, siz işlərinizin təşkilinə ictimai fikri aktiv cəlb etmiş olursunuz.

 

Bu saytda kukilərdən (cookie  – “qurabiyə”. HTTP protokolu tərəfindən dəstəklənən, ölçüsü 4 Kbaytadək olan və istifadəçi haqqında verilənlərdən ibarət olan mətn yazısı)  istifadə edilir. Cookie nədir?