Əks-əlaqə

Tətbiqi proqramlara, elektron xidmətlərə istifadəçilərin münasinət bildirməsi, interaktiv rejimdə yazışmaların aparılması və arxivləşdirilməsi avtomatlaşdırılmışdır.

Bu saytda kukilərdən (cookie  – “qurabiyə”. HTTP protokolu tərəfindən dəstəklənən, ölçüsü 4 Kbaytadək olan və istifadəçi haqqında verilənlərdən ibarət olan mətn yazısı)  istifadə edilir. Cookie nədir?