Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 12 noyabr 2015-ci il tarixli, 672 nömrəli Fərmanı ilə tətbiq edilmiş "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Qanuna əsasən yaradılmış "Qəbul otağı sistemi"