Reabilitasiya müəssisələrinin fəaliyyətini təşkil edilməsi, mal-material uçotunun aparılmasını təmin edən "Reabilitasiya sistemi"