Əlillik informasiya sistemi

"Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, əlilliyin səbəbinin, dərəcəsinin və müddətinin müəyyən edilməsi məqsədilə əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin elektron qaydada aparılmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Ünvanlı yardım informasiya sistemi

“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi ilə bağlı proseslərin elektron qaydada həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

Realibilitasiya informasiya sistemi

"Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası ilə bağlı tədbirlərin elektron uçotunun aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sanatoriya-kurort informasiya sistemi

"Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin tibb müəssisələrindən sanator-kurort müalicəyə göndəriş almış şəxslərin tibbi qeydiyyat sənədlərinin elektron uçotu üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sovqat informasiya sistemi

Xüsusi kateqoriyadan olan şəxslərin maddi-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə mənzil, avtomobil və müxtəlif sosial proqramlar çərçivəsində maddi yardımla təminat sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlərin elektron uçotunu aparmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sığorta informasiya sistemi

“Sosial sığorta haqqında” və "Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq, məcburi dövlət sığortası və vətəndaşların sosial müdafiə hüquqlarının təminatı üçün zəruri məlumatların fərdi uçotunun təşkilinin elektron qaydada həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qəbul otağı informasiya sistemi

“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, vətəndaşların qəbulu prosesinin bütün mərhələlərinin elektron qaydada aparılması və arxivləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sosial ödənişlər informasiya sistemi

“Sosial ödənişlər” altsistemi vasitəsilə “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinin müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına uyğun olaraq, sosial ödənişlər verilməsinin uçotunun elektron qaydada aparılması və proaktiv təyinat mexanizmlərini özündə ehtiva edir. 

Çağrı mərkəzi

Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 25 fevral 50 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”na uyğun olaraq, vətəndaşların məlumat, sorğu və şikayət xarakterli müraciətlərinin qeydiyyatı, operativ cavablandırılması və sistemləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur.

• Dövlət orqanında qanunçuluğun təmin edilməsi 

• Müraciətlərin obyektiv araşdırılması və cavablandırılması

• Sui-istifadə hallarının qarşısının alınması 

Yoxlamalar informasiya sistemi

“ Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında ” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, sahibkarlıq subyektlərində aparılan yoxlamaların elektron uçotunun aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur .

Pensiya informasiya sistemi

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, əmək  pensiyası alan vətəndaşların qeydiyyatının, sığorta və yığım hissələri üzrə pensiya kapitalının uçotunun, pensiyaların təyininin, yenidən hesablanmasının və ödənilməsinin elektron qaydada həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.