• Şəbəkələrin layihələndirilməsi və qurulması
  • Məlumat bazalararının layihələndirilməsi və qurulması
  • İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi və yaradılması