AZS Hotel

Proqram təminatının iş prinsipi mehmanxanaların idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmasından ibarətdir. Burada otaq tiplərinin, otaqların və qonaqların qeydiyyatı aparılır. Mehmanxanaya gəlmiş bütün qonaqlar haqqında məlumat bazada qeyd olunur və bununla da qonaqların təkrar gəlişi zamanı əlavə vaxt itkisinin qarşısı alınır. PT otaqların satışının səmərəliliyini artırmaq üçün əvvəlcədən bronlama etmək, otaqların təmizlik və təmir vəziyyətinin qeydiyyatını aparmaq, bununla da istənilən tarixə satıla biləcək hazır otaqların təxmini sayını müəyyən etmək imkanı verir. Proqramda həmçinin bronların ləğv olunması, otaqların dəyişdirilməsi, vaxtından əvvəl çıxış imkanları vardır. Buraya həmçinin kassa və gündəlik audit əməliyyatları daxildir. Bundan başqa müxtəlif baxış sənədləri də mövcuddur.

AZS Naşir

Ciddi-uçot blankları çap edən mətbəələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

AZS İH

İnnovasiya ilə işləyən hər bir insan üçün həyatının sağlam formada davamlı olaraq saxlamasına məsləhət verən və kömək edən proqram təminatı.

Tapşırıqların izlənməsi

Qurum üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Nazirlər Kabinetinin, Nazirliyin kollegiyasının aktları və yuxarı dövlət orqanlarının tapşırıqlarının icrasını təmin etmək məqsədi ilə mərkəzləşdirilmiş qaydada elektron nəzarəti həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur

Əks-əlaqə

Tətbiqi proqramlara, elektron xidmətlərə istifadəçilərin münasinət bildirməsi, interaktiv rejimdə yazışmaların aparılması və arxivləşdirilməsi avtomatlaşdırılmışdır.

AZSRadio

Onlayn yayımlanan radiolara dinləmək üçün proqram təminatı.

AZSArxiv

Müəssisə və təşkilatlarda istifadə edilən sənədlərin surətinin çıxardılması, elektron arxivin yaradılması, fiziki arxivin götürülməsi və onlara nəzarət edilməsi, hesabat, axtarış kimi funksiyaları özündə cəmləşdirən proqram təminatıdır.

Fikir bankı

İnternet istifadəçisi olan hər bir şəxs internet resursunda (portalda, saytda) yerləşdirilmiş "Fikir bankı”na daxil olmaqla saytın mülkiyyətçisinin müəyyən etdiyi sahələrə aid istədiyi təklifi daxil edə bilər. Vətəndaşın verdiyi ideya və təkliflər portalın inzibatçıları tərəfindən dəqiqləşdirilib təsdiqlənir. Bundan sonra təklif portalda əks olunur və təsdiqlənmiş təklifi digər istifadəçilər də görə bilir. Portalın daha da təkmilləşdirilməsinə maraq göstərən istifadəçilər "Fikir bankı” vasitəsilə təklif göndərmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsi və ya "Facebook” hesabı ilə autentifikasiyadan keçməlidirlər. Təklif olunan funksionallıqlardan biri də istifadəçilər tərəfindən təklif və rəylərin videoya çəkilərək "Fikir bankı”na göndərilə bilməsidir. "Fikir bankı"na əlavələr digər istifadəçilər tərəfindən bəyənilə və şərh oluna bilər. Beləliklə, siz işlərinizin təşkilinə ictimai fikri aktiv cəlb etmiş olursunuz.

AZS Məktəb

Təhsil müəssisələrində tədris planına uyğun dərs cədvəlinin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuş proqram təminatıdır. Dərs cədvəlinin hazırlanması tədris metodikasına əsasən ən optimal yerləşdirmə üsulu ilə reallaşır. Proqram təminatı inventarların uçotu, sinif, yardımçı otaqlarına nəzarət etmək üçün onlara cavabdeh şəxslərin uçotunun aparılması, valideyn şurasının qeydiyyatı və s. təhsil müəssisəsində qarşılaşılan prosesləri özündə cəmləşdirir. Bu layihənin köməkçi modulu olan AZSJurnal şagirdlərin təhsilinin qiymətləndirilməsi üçün, AZSQeydiyyat isə təşkilatda çalışan əməkdaşların və şagirdlərin şəxsi işinin aparılması və onların davamiyyəti barədə qeydiyyat jurnalıdır. AZSQeydiyyat həmçinin işə qəbul, yerdəyişmə, ezamiyyə, məzuniyyət, həvəsləndirmə, töhmət və s. bu kimi kadrla bağlı əməliyyatların qeydiyyatını aparmağa imkan verir.