Əmək Məcəlləsinə əsasən (siyahısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş dövlət orqanlarında müvafiq vəzifələrə (peşələrə) qəbul edilən (götürülən) işçilərlə işəgötürənlər arasında əmək münasibətləri istisna olmaqla) işçilərlə işəgötürənlər arasında əmək müqaviləsinin bağlanılmasının, ona dəyişiklik edilməsinin və ya xitam verilməsinin elektron qaydada qeydiyyatının həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.