Təşkilatın strukturuna daxil olan qurumlar və strukturuna daxil olmayan tabeliyində
olan qurumlarda "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimatın” tələblərinə uyğun olaraq, kargüzarlıq işinin elektron qaydada aparılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.