AZS Karat

Tibbi vasitələr və dərmanların bazarının öyrənilməsi, öyrənilmiş bazarın məlumatları üzərində təhlillərin aparılması proqram təminatı. Proqram təminatı spesifik sahəni təmsil etməklə, bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlətin çoxluğu nəzərə alınarsa, istənilən tibbi vasitələr və dərman təchizatı ilə məşğul olan şirkətə öz işini qurmağa və asanlaşdırmağa kömək edir.

AZS Restoran

Restoran, kafe, şadlıq evi və s. bu kimi ixtisaslaşmış müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Client-server prinspi ilə çalışan proqram təminatıdır. Digər analoji proqram təminatlarından yüngülləşdirilmiş olması ilə fərqlənir. Anbara mədaxil, məxaric, kassa, masa və kabinetlərə olan əməliyyatları hesabat və axtarış kimi funksiyalara malikdir. Proqram təminatı ilkin giriş ilkin satış (FIFO) prinsiplə   

AZSDistributor

PT dərman distribyutorluğu ilə məşğul olan şirkətlərin onlarla əməkdaşlıq edən həkimlərin xəstlərə dərman təyinatlarının statistikasını aparmasına kömək edir.Həmçinin həkimlərə vaxtaşırı ödənilmiş məbləğlərlə onların təyin etdiyi dərmanların qiymətinin müqayisəsini aparmağa imkan verir.PT özündə geniş imkanlara malik baxış sənədlərini də cəmləşdirir.

AZSSAU

Satışın avtomatlaşdırılmış uçotu, client-server prinsipində çalışan proqram təminatıdır. Bu proqram təminatı satış müəssisəsinə daxil olmuş mal-materialın yararlılıq müddətini nəzərə almaqla onların məxaric edilməsi, alıcı və təchizatçılarla maliyyə əməliyyatlarının uçotunun aparılması, təchizatçıların qiymət cədvəlindən "ən ucuz" prinsipi əsasında sifarişin hazırlanması, sifarişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət, müxtəlif növ anbar, satış, maliyyə əməliyyatları hesabat formalarını özündə cəmləşdirir. Proqram təminatı ixtiyari satış, kiçik istehsal müəssisənə tətbiq edilə bilər

AZS İstehsalat

İstehsalat və satış müəssisələrində satışın avtomatlaşdırılmış uçot sistemidir. Mal-materialın (xidmətin) pasportlaşdırılması ixtiyari bir hazır məhsulun (xidmətin) kalkulyasiya olunması imkanının yaradır ki, bu da son nəticədə istehsalın nəinki uçotunun aparılması və həmçinin onun idarə edilməsinə kömək edir. Proqram təminatı özlüyündə mədaxil, məxaric, maliyyə və hesabatlar modulunu əks etdirir. Bütün əməliyyatlar təsdiqləndikdən sonra digər törəmə əməliyyatlar tətbiq oluna bilər