AZSMİ

Sığorta şirkətlərində tibbi sığortanın avtomatlaşdırılmış uçotu sistemidir. Proqram təminatı özlüyündə ilkin təkliflərin qeydiyyatı, müqavilələrin hazırlanması, sığorta polislərinin hazırlanması, dispetçer xidmətinin qeydiyyatı, etimad həkimin qeydiyyatı, ekspertiza, mühasibatlıq modullarını cəmləşdirir. Bu layihənin köməkçi modulları AZSMİARSO və AZSMiDS uyğun olaraq xidmət göstərən təşkilatlar və apteklər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Köməkçi modullar mərkəzlə informasiya mübadiləsi üçün ən əlverişli bir vasitədir.

AZSMaliyyə

Büdcə təşkilatlarında maliyyə əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş, proqram təminatıdır. Proqram təminatı proqnozun verilməsi, smetanın hazırlanması, təsdiq olunmuş smetanın yerləşdirilməsi, aylıq, rüblük bölgülərin aparılması və s. maliyyələşmə əməliyyatlarının aparılması imkanı verir.