ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ


 İnformasiya sistemlərinin və
 internet informasiya ehtiyatlarının istehsalı

 Dövlət informasiya ehtiyatlarının inteqrasiyası  E-xidmətlərin istehsalı

  Sistem inteqrator İT və şəbəkə avadanlıqlarının quraşdırılması,
 idarəedilməsi və texniki dəstək xidməti