ƏSAS FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ


 İnformasiya sistemlərinin və
 internet informasiya ehtiyatlarının istehsalı

 Dövlət informasiya ehtiyatlarının inteqrasiyası  E-xidmətlərin istehsalı

  Sistem inteqrator İT və şəbəkə avadanlıqlarının quraşdırılması,
 idarəedilməsi və texniki dəstək xidməti

Bu saytda kukilərdən (cookie  – “qurabiyə”. HTTP protokolu tərəfindən dəstəklənən, ölçüsü 4 Kbaytadək olan və istifadəçi haqqında verilənlərdən ibarət olan mətn yazısı)  istifadə edilir. Cookie nədir?